U službi zdravlja...
Farmix d.o.o.
Koče Kapetana 36   11000 Beograd
Tel/fax: ++381  11 3836522
Tel/fax: ++381  11 3862657
E-mail: office@farmix.rs
Copyright © 2010 Farmix d.o.o. Sva prava zadržana
Dobrodošli na Farmix d.o.o.
Osnovna delatnost preduzeća je trgovina farmaceutskim proizvodima na veliko. Od 2002.godine Farmix je zastupnik, a o od  2006. godine uvoznik i distributer lekova kompanije Baxter. Od 2012. godine, Farmix zastupa i kompaniju Lyomark Pharma.

Danas preduzeće Farmix poseduje moderan kancelarijski i magacinski prostor adekvatne površine , više službenih i dostavnih vozila i drugu opremu koja odgovara  zahtevima standarda Dobre prakse u distribuciji lekova, kao i poštovanje hladnog lanca pri skladištenju farmaceutskih proizvoda i isporuci do kupca, kada je to potrebno.
Dugi niz godina, Farmix ima uspešnu saradnju sa velikim brojem zdravstvenih ustanova širom Srbije, uključujući kliničke i zdravstveni centre, domove zdravlja, apoteke i veledrogerije.


Glavni predmeti i ciljevi poslovanja:

  •   Proširenje asortimana proizvoda
  •   Praćenje i poboljšanje zadovoljstva kupaca,
  •   Očuvanje kvaliteta proizvoda kroz adekvatne uslove skladištenja i transporta,
  •   Efikasno i bezbedno snabdevanje tržišta,
  •   Preuzimanje odgovornosti za zastupanje, registraciju, kontrolu kvaliteta i distribuciju
  •   Primena programa zaštite životne sredine


Od 2008. godine preduzeće Farmix doo poseduje sertifikat ISO 9001:2000 kojim se potvrđuje da je uspostavljen sistem menadžmenta kvalitetom u delokrugu zastupanja ino proizvođača lekova, prometa i snabdevanja zdravstvenih ustanova i apoteka. Od 2010. godine implementiran je i ISO 9001:2008.
2013.godine uveden je i ISO 14001.